NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61969-2-ed.2 (188003)

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 2: Koordinační rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2012

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61969-2-ed.2
: 188003
: 90894
: 1.7.2012
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61969-2-ed.2 (188003):

Tato norma se používá k návrhu krytů pro venkovní aplikace, pro stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům, jak je definováno v IEC 61969-1 ed. 2.0. Vnitřní a vnější rozměry jsou odvozeny z IEC 60917-2. Vnitřní rozměry navazují na montážní rozměry koster v souladu s IEC 60917-2-2 a IEC 60297-3. Vnější rozměry odpovídající IEC 60917-2 se částečně zvětší v návaznosti na konstrukční požadavky, které se týkají venkovních specifických podmínek