NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61882 (010693)

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití.

NORMA vydána dne 1.12.2016

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 61882
: 010693
: 500952
: 1.12.2016
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61882 (010693):

V této normě je uveden pokyn pro studie HAZOP systémů s využíváním vodicích slov. Je zde poskytnut návod k používání této techniky a postup studie HAZOP, včetně definice, přípravy, pracovních porad HAZOP, výsledné dokumentace a dalšího postupu. V normě jsou rovněž uvedeny příklady dokumentace, jakož i široký soubor příkladů zahrnujících různé aplikace, které ilustrují zkoumání pomocí studie HAZOP