NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61881-2 (358260)

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61881-2
: 358260
: 93025
: 1.6.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61881-2 (358260):

Tato část lEC 61881 platí pro stejnosměrné hliníkové elektrolytické kondenzátory (jednotky, moduly a baterie) pro výkonovou elektroniku, určené pro použití v drážních vozidlech. V normě jsou specifikovány kvalitativní požadavky a zkoušky a bezpečnostní požadavky. Norma dále poskytuje pokyny pro instalaci a provoz