NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61881-1 (358260)

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory.

NORMA vydána dne 1.9.2011

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61881-1
: 358260
: 88354
: 1.9.2011
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61881-1 (358260):

Tato norma platí pro kondenzátory pro výkonovou elektroniku, určené pro použití na drážních vozidlech. Jmenovité napětí kondenzátorů, na které se tato část vztahuje, je limitováno hodnotou 10 000 V. Provozní kmitočet systémů, ve kterých jsou tyto kondenzátory použity, je zpravidla do 15 kHz, zatímco impulsní kmitočty mohou dosáhnout i 5 až 10násobku provozního kmitočtu