NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61850-9-1 (334850)

Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Přenos vzorkovaných hodnot po sériovém jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod.

NORMA vydána dne 1.2.2004

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61850-9-1
: 334850
: 69484
: NEPLATNÁ
: 1.2.2004
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN