NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61850-8-1-ed.2 (334850)

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN EN 61850-8-1-ed.2
: 334850
: 89853
: NEPLATNÁ
: 1.3.2012
: 170
: 541 g (1.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN