NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61850-6-ed.2 (334850)

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED.

NORMA vydána dne 1.10.2010

Česky -
Tištěné (1151.40 CZK)

:

: ČSN EN 61850-6-ed.2
: 334850
: 86771
: 1.10.2010
: 202
: 637 g (1.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61850-6-ed.2 (334850):

Norma obsahuje překlad EN 61850-6:2010 (idt IEC 61850-6:2009). Norma platí pro automatizované systémy podřízené stanice (rozvodny). Definuje popisový jazyk pro konfigurování IED (inteligentních elektronických zařízení) v elektrických stanicích. Tento jazyk se používá k popisu konfigurací IED a komunikačních systémů definovaných v IEC 61850-5 a IEC 61850-7-x. Norma definuje formát souboru pro popis těchto konfigurací jakož i parametry IED, konfiguraci komunikačního systému, strukturu spínací stanice (jejích funkcí) a vzájemné vazby. Základem konfiguračního popisového jazyku je rozšiřitelný vyšší jazyk verze 1.0. Norma nedefinuje jednotlivé konkrétní realizace ani výrobky používající tento jazyk a neomezuje vlastní realizaci entit a rozhraní. Norma uvádí typy popisových souborů konfiguračního popisového jazyku, způsob jeho specifikace, prvky jeho syntaxe a zásady pro jeho rozšiřování. Norma obsahuje přílohy názorně uvádějící příklady syntaxe konfiguračního popisového jazyku, jeho prvků, jeho rozšíření a použití pro konkrétní názorné příklady. Oproti předchozímu vydání byly doplněny některé funkce podle změn v ostatních Částech souboru IEC 60850 a rozšířeny funkce týkající se výměny konfiguračních dat mezi konfiguračními prostředky