NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61843 (345821)

Metoda měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce.

NORMA vydána dne 1.12.1998

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 61843
: 345821
: 54306
: 1.12.1998
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61843 (345821):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61843:1997. Evropská norma EN 61843:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61843:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma popisuje metodu měření úrovně produktů intermodulace generovaných v gyromagnetické součástce. Vstupují-li dva nebo více signálů s různými kmitočty do součástky nebo zařízení s nelineárními charakteristikami (kontakt, ohebný vlnovod, feritová součástka, atd.) generují se v této součástce nebo zařízení harmonické kmitočty. Kromě toho se v této součástce vyskytnou rozdílové nebo součtové kmitočty v důsledku směšování harmonických kmitočtů nebo harmonického a základního kmitočtu. Tyto výsledné kmitočty vytváří šum, způsobující rušení. ČSN IEC 61843 (34 5821) byla vydána v prosinci 1998