NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61788-16 (345685)

Supravodivost - Část 16: Elektronická měření charakteristických vlastností - Povrchový odpor supravodičů při mikrovlnných frekvencích závislý na výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2013

Anglicky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61788-16
: 345685
: 93474
: 1.10.2013
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN