NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61755-3-6 (359256)

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61755-3-6
: 359256
: 78492
: 1.5.2007
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61755-3-6 (359256):

Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru čela kompozitní cylindrické úhlové ferule na funkčnost op-tického spoje. Analyzuje tři principiální příčiny ovlivňující funkčnost a na jejich základě jmenuje příslušné ovlivňující rozměrové parametry. Formou detailních výkresů a rozměrových tabulek se definuje úhlové 8 stupňové optické rozhraní pro kompozitní ferule APC 2,5 mm a 1,25 mm, v nichž je kontaktní oblast tvořena slitinou Cu a Ni. Informativní příloha A podává výpočet přípustné hodnoty podbroušení a kompenzace posunu vrcholu výbrusu (apex offset) v závislosti na materiálových parametrech kompozitní ferule