NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61755-3-2 (359256)

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2009

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61755-3-2
: 359256
: 84317
: 1.11.2009
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61755-3-2 (359256):

Norma se zabývá vlivem geometrického tvaru plně zirkoniové cylindrické úhlové 8 stupňové ferule APC na funkčnost optického spoje. Analyzuje principiální příčiny ovlivňující funkčnost a na jejich základě jme-nuje příslušné ovlivňující rozměrové parametry. Formou detailních výkresů a rozměrových tabulek se definuje úhlové 8 stupňové optické rozhraní jednovrstvé ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, v níž je kontaktní oblast tvořena zirkoniovým materiálem. Informativní příloha A s opravou, kterou obsahuje corrigendum 1, podává výpočet a grafické znázornění přípustné hodnoty podbroušení v závislosti na posunu vrcholu výbrusu (apex offset) a poloměru výbrusu při dvou hodnotách kontaktní síly.