NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61753-041-2 (359255)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61753-041-2
: 359255
: 96591
: 1.1.2015
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61753-041-2 (359255):

Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční funkčnost, zkoušky a měření a dále určuje nároky na nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro monitorování pasivních optických sítí (PON) s topologií bod-bod (PTP), nebo bod-více bodů (PTMP) pomocí optického reflektometru v časové oblasti (OTDR). Tyto by měly být splněny, aby mohly být zařazeny jako výrobky odpovídající požadavkům pro kategorii C - Řízené prostředí, jak je definováno v příloze A normy IEC 61753-1:2007. Norma obsahuje normativní přílohu A, uvádějící četnosti vzorků pro provádění předepsaných zkoušek a informativní přílohu B, popisující funkční principy a technologie používané u odrazných zařízení OTDR