NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61747-3-ed.2 (358787)

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 3: Zobrazovací buňky s kapalnými krystaly (LCD) - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61747-3-ed.2
: 358787
: 78389
: 1.5.2007
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61747-3-ed.2 (358787):

ed.2 Tato dílčí specifikace platí pro buňky s kapalnými krystaly segmentového typu monochromatických zobrazovacích buněk s kapalnými krystaly. Uvádí podrobnosti postupů hodnocení kvality, kontrolní požadavky, třídicí postupy, požadavky na vytváření výběrů a zkušební a měřicí postupy požadované pro posuzování zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly. Zaváděná specifikace je rovněž identická se specifikací QC 720200:2006 Systému IECQ. Místo postupu kvalifikačního schválení může být použit postup schválení způsobilosti (viz kapitolu 4 z IECQ 001002-3) pro všechny vyráběné výrobky. V současné době se však schvalování způsobilosti pro zobrazovací buňky s kapalnými krystaly teprve připravuje. Zaváděná specifikace představuje 2 strany dokumentu EN + 29 stran anglického a francouzského dokumentu IEC.