NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61730-2 (364650)

Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.4.2021).

NORMA vydána dne 1.12.2007

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 61730-2
: 364650
: 79949
: 1.12.2007
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61730-2 (364650):

Tato část IEC 61730 popisuje požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů, aby během očekávané doby životnosti poskytovaly bezpečnou elektrickou a mechanickou činnost. Jednotlivé články obsahují návod k ochraně před úrazem elektrickým proudem, nebezpečím požáru a zraněním osob kvůli mechanickému nebo envirometálnímu zatížení. IEC 61730 se týká zvláštních požadavků na konstrukci. Tato část IEC 61730 navrhuje požadavky na zkoušení. Tato norma definuje základní požadavky pro různé aplikační třídy fotovoltaických modulů, avšak nemůže brát v úvahu všechny národní nebo regionální stavební normy. Specifické požadavky pro námořní nebo dopravní aplikace nejsou zahrnuty. Tato norma se nedá použít pro integrované AC invertory (AC moduly). Tato norma je navržena tak, aby se části zkoušek mohly koordinovat s odpovídajícími částmi zkoušek uvedenými v IEC 61215 nebo IEC 61646, aby jednotlivé soubory vzorků mohly být použity k provedení jak bezpečnostního tak výkonnostního hodnocení návrhů fotovoltaického modulu.