NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61690-1 (013752)

Elektronické konstruování - Formát výměny dat (EDIF) - Část 1: Verze 3 0 0. (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2000

Pouze česká předmluva -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 61690-1
: 013752
: 60615
: 1.12.2000
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61690-1 (013752):

Tato část normy definuje syntaxi a sémantiku pro "formát výměny dat pro konstruování a výrobu elektronických produktů" (EDIF) a věnuje se kompletně propojovacímu a schematickému pohledu, v úrovni 1 včetně možnosti zobrazení rámců. Obsahuje schopnosti dříve zahrnuté do pohledů dokument a grafika. K vyvinutí vlastního informačního modelu EDIF byl použit informační modelovací jazyk EXPRESS N 14. Syntaxe EDIF Verze 3 0 0 v úrovni 0 je založena na tomto vlastním informačním modelu a má s ním být konzistentní