NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61666-ed.2 (013730)

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému.

NORMA vydána dne 1.5.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61666-ed.2
: 013730
: 88136
: 1.5.2011
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61666-ed.2 (013730):

Tato norma zavádí obecná pravidla pro označování přípojných míst předmětů uvnitř systému, použitelná ve všech technických oblastech (například strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, technologiích výrobních procesů). Mohou být použita v systémech založených na různých technologiích nebo v systémech sdružujících několik technologií. Požadavky na značení svorek na výrobcích/produktech nejsou součástí této publikace. POZNÁMKA: Norma je založena na obecných zásadách strukturování systémů, včetně strukturování informací o systémech, zavedených v souboru 81346, publikovaných společně v ISO a IEC