NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61587-3-ed.2 (188003)

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 3: Zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění pro skříně a kostry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61587-3-ed.2
: 188003
: 93998
: 1.10.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61587-3-ed.2 (188003):

Tato norma specifikuje zkoušky účinnosti elektromagnetického stínění prázdných skříní a koster ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 3 000 MHz. Stanovené hodnoty útlumu jsou vybrány pro definici úrovně účinnosti stínění skříní a koster, které vyhovují souborům norem IEC 60297 a IEC 60917. Úrovně účinnosti stínění jsou vybrány vzhledem k požadavkům typických oblastí průmyslové aplikace. Záměrem těchto úrovní je prosazovat opatření k dosažení elektromagnetické kompatibility, avšak nejsou schopny nahradit konečné zkoušení shody osazených krytů. Účelem této normy je zajistit fyzickou integritu a environmentální výkonnost skříní a koster a vzít v úvahu potřebu různých úrovní účinnosti v různých aplikacích. Je určena k poskytnutí úrovně jistoty splnění specifických potřeb uživatele při výběru výrobků. Tato norma platí zcela nebo zčásti pouze pro prázdné kryty, např. skříně a kostry v souladu s IEC 60297 a IEC 60917, a ne pro kryty vybavené elektrickými zařízeními. Nosné konstrukce se dovoluje zkoušet stejným způsobem jako kostry, skříňky se dovoluje zkoušet stejným způsobem jako skříně. Tato norma byla vyvíjena v těsném vztahu k IEC 61000-5-7, ale se zvláštním zaměřením na kostry a skříně a na stanovení úrovně účinnosti ve vybraných kmitočtových pásmech