NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61557-9-ed.2 (356230)

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT. (Platnost do 15.1.2018).

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61557-9-ed.2
: 356230
: 84708
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN