NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61557-3 (356230)

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky. (Platnost do 1.3.2010).

NORMA vydána dne 1.10.1998

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 61557-3
: 356230
: 53535
: NEPLATNÁ
: 1.10.1998
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN