NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61429 (364395)

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135.

NORMA vydána dne 1.9.1998

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 61429
: 364395
: 53210
: 1.9.1998
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61429 (364395):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61429:1996. Evropská norma EN 61429:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1429:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Poznámka: ISO 7000:1989 zavedena v ČR jako ČSN ISO 7000:1996. Tato mezinárodní norma stanoví podmínky využití recyklační značky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) spojené s chemickými značkami podle směrnic ES, které označují elektrochemický systém baterie. Tato norma platí pro olověné baterie (Pb) a nikl-kadmiové baterie (Ni-Cd). Články musí být ve všech případech značeny jednotlivě s výjimkou článků tvořících baterií nebo sestavu, kterou nelze rozebrat. Například trakční baterie a staniční baterie by měly být značeny na nebo poblíž typového štítku. Předmětem této normy je uvést doporučení týkající se velikosti značky a jejího umístění na povrchu článku a baterie nebo na obalu knoflíkových článků. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Značení, kapitolu 4 - Podmínky značení, kapitolu 5 - Hlediska rozlišitelnosti a kapitolu 6 - Doporučení. Dále norma uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61429 (36 4395) byla vydána v září 1998. "Změnou Z1)-11/1999", vydanou v listopadu 1999, se s účinností od 1.12.1999 provádějí v normě rozsáhlejší změny. Mění se rozsah platnosti (v anotaci provedeno) a doplňují v kapitole 3 - Značení další články, které stanovují značení podle ES, včetně recyklačních značek