NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61386-1 (370000)

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.6.2011).

NORMA vydána dne 1.10.2004

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61386-1
: 370000
: 70860
: NEPLATNÁ
: 1.10.2004
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN