NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61360-2-ed.2 (013720)

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (1094.50 CZK)

:

: ČSN EN 61360-2-ed.2
: 013720
: 93333
: 1.7.2013
: 194
: 613 g (1.35 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61360-2-ed.2 (013720):

Tato část souboru IEC 61360 představuje adresářové schéma ISO/IEC založené na průniku dvou základních norem IEC 61360-2 a ISO 13584-42. Norma poskytuje formální model dat v rozsahu citovaných publikací a tím poskytuje prostředky pro reprezentaci dat srozumitelných počítači a jejich výměnu