NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61360-1-ed.3 (013720)

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem - Část 1: Definice - Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN EN 61360-1-ed.3
: 013720
: 504461
: 1.3.2018
: 180
: 571 g (1.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61360-1-ed.3 (013720):

Tato norma specifikuje zásady pro definici vlastností a přidružených atributů a vysvětluje metody pro reprezentování slovně definovaných pojmů s vhodnými konstrukcemi dat dostupnými v IEC 61360-2. Specifikuje také zásady pro stanovení hierarchie klasifikace z kolekce tříd, z nichž každá představuje technickou koncepci v elektrotechnické oblasti nebo oblast týkající se elektrotechnologie