NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61334-6 (334760)

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 6: Kódovací pravidlo A-XDR.

NORMA vydána dne 1.6.2001

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61334-6
: 334760
: 61806
: 1.6.2001
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61334-6 (334760):

Norma obsahuje identické znění EN 61334-6:2000 (idt IEC 61334-6:2000). Definuje soubor kódovacích pravidel A-XDR, které lze použít pro získání specifikace přenosové syntaxe pro hodnoty typů používajících ASN.1 notaci (tj. pro podsoubor používající DLMS specifikace). Norma obsahuje zásady kódování takovýchto jednotlivých základních typů pomocí uvedených pravidel. Uvádí porovnání těchto specifických kódovacích pravidel s univerzálnějšími kódovacími pravidly, jako jsou BER ap