NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61326-2-3-ed.2 (356508)

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu. (Platnost do 4.6.2024).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61326-2-3-ed.2
: 356508
: 93006
: 1.6.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61326-2-3-ed.2 (356508):

Dodatečně k požadavkům ČSN EN 61326-1 (35 6509) tato část souboru norem upřesňuje zkušební sestavy, provozní podmínky a funkční kritéria pro snímače za podmínek integrovaného nebo vzdáleného signálu. Tato část souboru norem se použije pouze na snímače charakterizované jejich schopností převést neelektrickou veličinu s pomocí vnějšího zdroje energie na odpovídající elektrický signál, který se objeví na jednom nebo více výstupech. Tato norma zahrnuje snímače pro měření elektrochemických a biologických veličin. Snímače zahr-nuté v této normě mohou být napájeny AC nebo DC napětím a/nebo baterií nebo mohou mít vnitřní zdroj napá-jení