NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61326-1-ed.2 (356509)

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61326-1-ed.2
: 356509
: 93004
: 1.6.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61326-1-ed.2 (356509):

Tato část souboru norem specifikuje požadavky na odolnost a emise týkající se elektromagnetické kompati-bility (EMC) pro elektrická zařízení napájená ze sítě nebo baterie s napětím menším než AC 1 000 V nebo DC 1 500 V nebo z měřených obvodů. Tato část zahrnuje zařízení určené pro profesionální, průmyslové procesy, průmyslovou výrobu a účely výuky. Zahrnuje zařízení a výpočetní zařízení pro měření a zkoušení; řízení; laboratorní použití a příslušenství určené pro používání s výše uvedeným (jako je zařízení pracující se vzorky), určené pro používání v průmyslových a neprůmyslových lokalitách