NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61310-2-ed.2 (332205)

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení.

NORMA vydána dne 1.9.2008

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61310-2-ed.2
: 332205
: 81867
: 1.9.2008
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61310-2-ed.2 (332205):

Tato část IEC 61310 stanoví požadavky na značení strojních zařízení. Uvádí všeobecná pravidla týkající se značení pro identifikaci strojních zařízení, pro bezpečné používání ve vztahu k mechanickým a elektrickým nebezpečím a pro zabránění nebezpečím vznikajícím nesprávným připojením. 11.7.2008 Ing. František Valent