NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61300-2-2 (359251)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).

NORMA vydána dne 1.10.2003

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61300-2-2
: 359251
: 68660
: NEPLATNÁ
: 1.10.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN