NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61286 (013792)

Informační technologie - Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.8.2003

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61286
: 013792
: 67897
: 1.8.2003
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61286 (013792):

Norma stanovuje soubor normalizovaných kódovaných grafických znaků pro použití na výkresech a ve schématech a pro návrh značek. Značky z IEC 60617, písmenné znaky IEC 27 a ISO 31, se používají jako znaky v textech při zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a při návrhu značek.