NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61267-ed.2 (364715)

Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2006

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 61267-ed.2
: 364715
: 76652
: 1.9.2006
: 90
: 301 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61267-ed.2 (364715):

Tato norma platí pro zkušební postupy, které za účelem stanovení parametrů systémů nebo komponentů lékařského diagnostického rentgenového záření vyžadují přesně definované podmínky záření. S vyjímkou mamografie tato norma neplatí pro podmínky, kde se skokové změny absorpce záření záměrně využívá k úpravě parametrů svazku záření (např. filtry ze vzácných zemin). Podmínky záření jako použití pro film se zesilující fólií sensitometrů není obsaženo v této normě. Tato norma pojednává o metodách generování svazku záření s podmínkami záření, které se zpravidla používají za typických zkušebních podmínek ve zkušebních laboratořích nebo zkušebnách výrobců ke stanovení charakteristických údajů lékařských diagnostických rentgenových zařízení.