NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61249-2-9 (359062)

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-9: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 61249-2-9
: 359062
: 68436
: 1.9.2003
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61249-2-9 (359062):

Norma uvádí požadavky vlastností mědí plátovaných laminátových desek vyztužených tkaným E-sklem, impregnovaných nemodifikovanou nebo bismaleinimidem/triazinem modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) v tloušťkách od 0,05 mm do 3,2 mm. Odstupňování hořlavosti se dosahuje použitím bromovaných retardérů hoření, které jsou součástí epoxidové polymerní struktury. Definovaná teplota skelného přechodu je minimálně 160 °C. Přejímaná norma sestává ze 56 stran anglického textu evropské normy a xx stran dvojjazyčného anglického a francouzského textu mezinárodní normy IEC.