NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61249-2-30 (359062)

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61249-2-30
: 359062
: 93126
: 1.6.2013
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61249-2-30 (359062):

Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek, vyztužených tkaným E-sklem, impregnovaných nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) v tloušťkách od 0,03 mm do 1,6 mm. Stanovené hořlavosti se docílí pomocí anorganických a/nebo organických sloučenin, které účinkují jako retardéry hoření. Tyto retardéry hoření jsou buď součástí struktury polymeru, nebo jsou k němu přidávány. Definovaná teplota skelného přechodu je nejméně 160 °C. Některé požadavky na vlastnosti mohou odpovídat několika třídám provedení. Objednávka by měla specifikovat požadovanou třídu, jinak lze dodat materiál standardní (implicitní) třídy