NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61241-11 (332335)

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností "iD". (Platnost do 4.8.2014).

NORMA vydána dne 1.7.2007

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61241-11
: 332335
: 78897
: NEPLATNÁ
: 1.7.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN