NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61196-10-1 (347721)

Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61196-10-1
: 347721
: 97812
: 1.7.2015
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61196-10-1 (347721):

Tato norma se týká komunikačních kabelů popsaných v IEC 61196-10. Stanovuje požadavky pro polotuhé vysokofrekvenční a koaxiální kabely s pevným dielektrikem a polo-vzdušným dielektrikem. Tyto kabely jsou určeny pro použití v mikrovlnných a bezdrátových zařízeních nebo v jiných zařízeních pro přenos signálu nebo v přístrojích při frekvencích vyšších než 500 MHz. Tato norma by se měla používat spolu s IEC 61196-1 a IEC 61196-10. Vzorová předmětová specifikace určuje rozvržení a styl pro předmětovou specifikaci. Předmětová specifikace, založená na vzorové předmětové specifikaci, může být připravena národní organizací, výrobcem nebo uživatelem