NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61189-6 (359039)

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, propojovací struktury a sestavy - Část 6: Zkušební metody pro materiály používané při výrobě elektronických sestav.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61189-6
: 359039
: 78444
: 1.5.2007
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61189-6 (359039):

Soubor IEC 61189 se vztahuje na zkušební metody pro desky s plošnými spoji a osazené desky a rovněž na příslušné materiály a mechanickou odolnost součástek, bez ohledu na způsob jejich výroby. Zkoušky uvedené v souboru jsou sdruženy do následujících skupin:P (přípravy zkoušky), V(vizuální metody), D (rozměrové metody), C (chemické metody), M (mechanické metody), E(elektrické metody), N(metody vlivů prostředí), X(další metody) Soubor IEC 61189 se dělí na jednotlivé části, obsahující informace pro návrháře a zkušební metodiku pro inženýry nebo techniky. Každá část má zvláštní zaměření; metody se sdružují podle jejich použití a jsou číslovány tak, jak jsou vypracovávány a uvolňovány. Část 6 souboru IEC 61189 obsahuje zkušební metody pro materiály používané pro výrobu elektronických sestav. Metody jsou samostatné, s dostatečnými podrobnostmi a popisem pro dosažení jednotnosti a reprodukovatelnosti postupů a zkušebních metodik. Přejímaná evropská norma EN 61189-6 představuje 3 strany anglického textu normy EN 61189-6 a 41 stran anglického textu normy IEC 61189-6.