NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61165 (010691)

Použití Markovových technik.

NORMA vydána dne 1.4.2007

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61165
: 010691
: 78301
: 1.4.2007
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61165 (010691):

V ČSN EN 61165 je uveden návod pro aplikaci Markovových technik k modelování a analýze systému a k odhadu ukazatelů bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti. Tato norma je použitelná ve všech průmyslových odvětvích, ve kterých je nutné analyzovat systémy, které vykazují chování závislé na stavu. Při Markovových technikách popsaných v této normě se předpokládají konstantní, na čase nezávislé intenzity přechodů mezi stavy. Takové techniky se často nazývají homogenní Markovovy techniky. V normě je definována základní terminologie a jsou v ní stanoveny značky používané při Markovových technikách. Vedle základních pravidel pro konstrukci, reprezentaci a použití Markovových technik jsou v ní popsány i předpoklady a omezení tohoto přístupu.