NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61163-1 (010648)

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2008

Anglicky -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN EN 61163-1
: 010648
: 79695
: 1.2.2008
: 172
: 547 g (1.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN