NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61124-ed.2 (010644)

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.

NORMA vydána dne 1.3.2013

Česky -
Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 61124-ed.2
: 010644
: 91990
: 1.3.2013
: 116
: 379 g (0.84 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61124-ed.2 (010644):

Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. V této mezinárodní normě je uvedena řada optimalizovaných plánů zkoušek, příslušných operativních charakteristik a očekávaných dob zkoušky. Kromě toho jsou v ní též uvedeny algoritmy pro navrhování plánů zkoušek pomocí programu tabulkového procesoru spolu s návodem, jak tyto plány zvolit. V normě jsou specifikovány postupy zkoušení, zda pozorovaná hodnota intenzity poruch, parametru proudu poruch, střední doby do poruchy (MTTF) a střední doby provozu mezi poruchami (MTBF) je ve shodě s daným požadavkem. Jsou popsány čtyři typy plánů zkoušek: plány zkrácených postupných zkoušek; plány zkoušek ukončených uplynutím doby / poruchou; plány zkoušek ukončených uplynutím pevné kalendářní doby bez nahrazování a kombinované plány zkoušek. Toto třetí vydání normy IEC 61124, které bylo schváleno jako evropská norma EN 61124, obsahuje poměrně velký počet technických a redakčních změn proti druhému vydání spočívajících v odstranění chyb v minulém vydání této normy, zejména v přílohách