NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61097-14 (367810)

Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 14: Vysílače pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace AIS (ASI-SART) - Provozní a technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2010

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 61097-14
: 367810
: 87084
: 1.11.2010
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61097-14 (367810):

Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky, technické charakteristiky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek vysílačů pro pátrací a záchranné operace systému automatické identifikace (AIS), které mohou být umístěny na lodích jako lokalizační zařízení pro pátrání a záchranu, jak to vyžadují kapitoly III a IV Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), v platném znění. Norma bere v úvahu rozhodnutí IMO A.594(17) a je svázána s normou IEC 60945. Pokud se požadavky v této normě liší od IEC 60945, pak požadavky této části IEC 61097 mají přednost. Tato norma včleňuje relevantní části technických parametrů zahrnutých v rozhodnutí IMO MSC.246(83) a relevantní technické charakteristiky zahrnuté v doporučení ITU-R M.1371 a je spojena s IEC 61993-2 (Lodní AIS třídy A)