NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61094-6 (368880)

Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61094-6
: 368880
: 73933
: 1.9.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61094-6 (368880):

Tato část IEC 61094 - uvádí směrnice pro konstrukci elektrostatických kalibrátorů k mikrofonům vybaveným elektricky vodivými membránami; - uvádí metody pro validaci elektrostatických kalibrátorů; - uvádí metody určování kmitočtové charakteristiky mikrofonu elektrostatickým kalibrátorem. Aplikace elektrostatických kalibrátorů nejsou v této normě zcela popsány, ale mohou zahrnovat - metodu pro detekování změn kmitočtové charakteristiky mikrofonu, - metodu pro určování vlivu prostředí na kmitočtovou charakteristiku mikrofonu, - metodu určování charakteristiky mikrofonu ve volném nebo tlakovém poli bez specifických akustických zkušebních zařízení při využití předem určených hodnot korekce, které jsou specifické pro použitý model mikrofonu a kalibrátoru, - metodu, kterou lze použít na vysokých kmitočtech, jež nejsou typicky pokryty metodami kalibrace, které využívají buzení zvuku