NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61078 (010677)

Techniky analýzy spolehlivosti - Blokový diagram bezporuchovosti a booleovské metody. (Platnost do 16.9.2019).

NORMA vydána dne 1.1.2007

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61078
: 010677
: 77396
: 1.1.2007
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61078 (010677):

analýzu spolehlivosti jsou k dispozici různé analytické metody, jednou z nich je metoda blokového diagramu bezporuchovosti (RBD). Blokový diagram bezporuchovosti je obrazová reprezentace bezporuchovosti systému. Znázorňuje logické spojení (funkčních) součástí potřebných pro úspěšný provoz systému. Technika modelování RBD se má používat především u systémů bez opravy a v případech, kdy nezáleží na pořadí vzniku poruch. V této mezinárodní normě jsou popsány postupy pro modelování spolehlivosti systému a pro použití modelu za účelem výpočtu jeho ukazatelů bezporuchovosti a pohotovosti.