NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61076-4-115 (354621)

Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-115: Konektory pro desky s plošnými spoji - Konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2004

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN EN 61076-4-115
: 354621
: 69246
: 1.2.2004
: 140
: 451 g (0.99 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61076-4-115 (354621):

Tato část z IEC 61076 se vztahuje na konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií. Předmětem této části je stanovení všeobecných požadavků na montáž, charakteristik, typů provedení, řad, technických parametrů, provedení kontaktů a informace o aplikacích. Dále stanoví rozměry, typy zkoušek včetně charakteristik, klimatických kategorií a zkušebních plánů.