NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61076-4-102 (354621)

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 4: Konektory pro desky s plošnými spoji - Oddíl 102: Předmětová specifikace pro dvě samostatné připojovací části konektorů pro vícenásobné užití v zasouvacích jednotkách s předběžným středěním, kódováním a předstihem a opatřené metrickou sítí podle IEC 60917 (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.1998

Pouze česká předmluva -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN EN 61076-4-102
: 354621
: 52328
: 1.6.1998
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN