NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61075 (367822)

Lodní přijímače Loran-C - Minimální technické požadavky - Metody a požadované výsledky zkoušek (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.1996

Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN EN 61075
: 367822
: 20580
: NEPLATNÁ
: 1.11.1996
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN