NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61069-5-ed.2 (180451)

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61069-5-ed.2
: 180451
: 501989
: 1.3.2017
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61069-5-ed.2 (180451):

Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu spolehlivosti základního řídicího systému zalo-ženou na základních konceptech ČSN EN 61069-1 ed. 2 (18 0451) a metodice ČSN EN 61069-2 ed. 2 (18 0451); definuje základní kategorizaci vlastností spolehlivosti; popisuje faktory, které ovlivňují spolehlivost a které musí být vzaty v úvahu při odhadu spolehlivosti a poskytuje vodítko při výběru technik ze souboru možností (s odkazy) pro odhad spolehlivosti