NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61069-4-ed.2 (180451)

Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61069-4-ed.2
: 180451
: 501987
: 1.3.2017
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61069-4-ed.2 (180451):

Tato část souboru norem: určuje podrobnou metodu odhadu provozuschopnosti základního řídicího systému založenou na základních konceptech ČSN EN 61069-1 ed. 2 (18 0451) a metodice ČSN EN 61069-2 ed. 2 (18 0451); definuje základní kategorizaci vlastností provozuschopnosti; popisuje faktory, které ovlivňují pro-vozuschopnost a které musí být vzaty v úvahu při odhadu provozuschopnosti a poskytuje vodítko při výběru technik ze souboru možností (s odkazy) pro odhad provozuschopnosti