NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61064 (080064)

Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček.

NORMA vydána dne 1.11.1997

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61064
: 080064
: 26584
: 1.11.1997
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61064 (080064):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61064:1993. Evropská norma EN 61064:1993 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1064:1991 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma platí především pro zkoušení systémů regulace otáček a systémů ochrany proti nadměrnému zvýšení otáček (přeběhu) parních turbín s konstantními otáčkami, pohánějícími elektrické generátory na střídavý proud v elektrárnách. Tam, kde je to vhodné, může být použita pro jiné typy parních turbín. ČSN EN 61064 (08 0064) byla vydána v listopadu 1997