NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61061-1-ed.2 (346525)

Neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61061-1-ed.2
: 346525
: 78517
: 1.5.2007
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61061-1-ed.2 (346525):

Norma obsahuje definice nutné pro porozumění všem třem částem souboru, značení jednotlivých typů materiálů a všeobecné požadavky na neimpregnované lisované dřevo pro elektrotechnické účely. Tato specifikace je určena pouze pro desky a kruhy o jmenovité tloušťce mezi 6 mm a 100 mm včetně. Materiály, které vyhovují této specifikaci, splňují stanovené úrovně vlastností. Volba materiálu uživatelem pro specifické aplikace by však měla být založena na skutečných požadavcích, nezbytných pro přiměřené vlastnosti v této aplikaci a neměla by vycházet pouze z této specifikace. Uživatel metod obsažených nebo odkazovaných v této specifikaci je zodpovědný za to, že budou používány bezpečně. Norma obsahuje národní přílohu NA, která uvádí český překlad obsažených termínů a definic.