NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61043 (368881)

Elektroakustika - Přístroje na měření akustické intenzity - Měření dvojicí tlakových mikrofonů.

NORMA vydána dne 1.7.1996

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61043
: 368881
: 19806
: 1.7.1996
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61043 (368881):

Norma je identická s EN 61043:1993. Základním účelem této normy je zajištění přesnosti měření akustické intenzity, využívaných k určování akustického výkonu v souladu s ISO 9614-1. Pro splnění požadavků této normy se požaduje, aby přístroje prováděly analýzu akustické intenzity v třetinooktávových a oktávových pásmech, a aby volitelně udávaly hladiny akustické intenzity v pásmech vážené funkcí A. Pro snadnější použití indikátorů pole, popsaných v ISO 9614-1, se také požaduje, aby přístroje, kromě hladin akustické intenzity, umožňovaly také měření hladin akustického tlaku. Norma platí pouze pro přístroje, které detekují akustickou intenzitu dvojicí prostorově oddělených tlakových mikrofonů. Stanoví provozní požadavky na přístroje používané k měření akustické intenzity a k nim přidružené kalibrátory. Požadavky jsou zaměřeny tak, aby se na praktické minimum omezily jakékoliv rozdíly mezi ekvivalentními měřeními, uskutečňenými s použitím rozličných přístrojů, včetně přístrojů obsahujících sondy a procesory různých výrobců. ČSN EN 61043 (36 8881) byla vydána v červenci 1996