NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61010-2-201 (356502)

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení. (Platnost do 22.6.2023).

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 61010-2-201
: 356502
: 94189
: 1.12.2013
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61010-2-201 (356502):

Tato část souboru norem specifikuje bezpečnostní požadavky a příslušné ověřovací zkoušky pro řídicí zařízení následujících typů: programovatelné řídicí jednotky (PLC a PAC); součásti distribuovaných řídicích systémů (DCS); součásti dálkových I/O - systémů; průmyslové PC (počítače) a programovací a oživovací nástroje (PADT); rozhraní člověk-stroj (HMI); libovolný výrobek umožňující funkci řídicího zařízení a/nebo jejich přidružených periferií, které jsou určeny pro řízení a příkazy strojům, automatizované výrobě a průmyslovým procesům, např. diskrétní nebo souvislé řízení